Adalet Bakanlığı kelamlı imtihan ile 80 işçi alımı yapacak! Müracaat kaideleri neler?

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Toplumsal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gıda) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere toplam 80 işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Müracaat koşullarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum, kelamlı imtihana KPSS puan sıralamasını temel alarak davette bulunacak. İşte resmi ilan metni ve merak edilen tüm ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adalet Bakanlığı işçi alımı müracaatları 30 Eylül 2022 saat 09.00’da başlayıp, 14 Ekim 2022 saat 17.30’a kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak müracaatlarını online olarak basitçe tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı imtihan sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi maniler bulunmadığını; Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu ile belgelemek, (Sağlık konseyi raporu kelamlı imtihan sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1) Psikolog durumuna başvuracak adaylar için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip olmak,

2) Öğretmen konumuna başvuracak adaylar için;

a) Ulusal Eğitim Bakanlığınca, Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına temel olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ait ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki kısımlar için sınıf öğretmenliği sertifikası yahut pedagojik formasyon evrakı bulunmak yahut alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip olmak,

3) Veteriner durumuna başvuracak adaylar için;

a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan çeşidinde puana sahip olmak,

4) Mühendis (İnşaat) konumuna başvuracak adaylar için;

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan cinsinde puana sahip olmak.

5) Mühendis (Gıda) konumuna başvuracak adaylar için;

a) Besin Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip olmak.

6) Toplumsal Çalışmacı durumuna başvuracak adaylar için;

a) Toplumsal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan cinsinde puana sahip olmak.

7) Fizyoterapist durumuna başvuracak adaylar için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
b) 2020 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip olmak.

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Yorum yapın